Username :
Password :
Confirm Password :
E-Mail :
 
Username :
Password :
 
E-mail :
Confirm E-mail :
 
Old password :
New password :
Confirm new password :
 
Ruckus Wireless ผู้นำด้านระบบเครือข่ายแบบไร้สายระดับองค์กร ที่มีจุดเด่นด้านการรับส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สายดีที่สุดในปัจจุบัน ได้พัฒนาอุปกรณ์ Ruckus Access Point รุ่นล่าสุด R500 และ R600 เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานในระบบเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Juniper Networks ผู้นำด้าน อุตสาหกรรม นวัตกรรมเครือข่าย และ บริษัท Ruckus Wireless ผู้ผลิตระบบ Wireless ระดับโลก ได้ประกาศเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยี เพื่อเปิดโอกาสไปสู่ Network Solution ใหม่ๆ ทั้งแบบ มีสาย (Wired) และ ไร้สาย (Wireless) สำหรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ในระดับ Enterprise หน่วยงานภาครัฐฯ และสถานศึกษา โดยจะทำการ ผสาน Solution ของ Wired และ Wireless เข้าด้วยกัน รวมไปถึงการร่วมมือกันเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดสำหรับ ลูกค้า Enterprise ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของระบบเครือข่ายระดับ Carrier-Class
เมื่อการทำธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกในปัจจุบันนี้กำลังเปลี่ยนแนวโน้มมาใช้งานระบบคลาวด์เพิ่มสูงขึ้น ทำให้องค์กรชั้นนำระดับโลกให้ความสำคัญ
กรุงเทพ— 20 พฤศจิกายน 2560 – ปิดฉากลงอย่างสวยงามกับงานสัมมนา อัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและอนาคตของธุรกิจการเงินและการธนาคาร พร้อมทั้งมีการจัดโชว์นวัตกรรมทางด้านความปลอดภัยที่ล้ำสมัยของตู้ ATM, CDM และนวัตกรรมเครื่อง VTM (Video Teller Machine) ในงานที่ชื่อว่า “Innovation and Future of Banking Riding The Digital Wave”
บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท Thales e-Security ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และได้รับการตอบรับจากท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนา "The New Chapter of Insurance Transformation to Digital Insurers" (ขับเคลื่อนประกันภัยยุคใหม่สู่ความเป็นธุรกิจดิจิทัล) เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา
เมื่อเร็วๆนี้ ทางบริษัท ดาต้าวัน(เอเชีย) ประเทศไทย จำกัด ผู้นำทางด้านตัวแทนจำหน่าย (Value Added Distributor) และให้บริการทางด้านโซลูชั่น ไอที อินฟราสตรัคเจอร์ที่หลากหลาย ร่วมจัดบูธงานสัมมนาเชิงวิชาการให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “ สัมมนาเชิงวิชาการ GovIT 2017 by CDGs ” ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท เพื่อถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน IT ซึ่งภายในบูธ ดาต้าวันฯ ประกอบไปด้วยโซลูชั่นไอที จากหลากหลายบริษัทผู้ผลิตชั้นนำทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสากล อาทิเช่น Thales, Vormetric, Blackberry และ Netka System โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก