Username :
Password :
Confirm Password :
E-Mail :
 
Username :
Password :
 
E-mail :
Confirm E-mail :
 
Old password :
New password :
Confirm new password :
 

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (d1 : เอเชีย) - กลุ่มธุรกิจ SISBU ( Systems Integration Strategic Business Unit) หนึ่งในสมาชิกกลุ่มบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) คือ ผู้ให้บริการด้านไอทีโซลูชั่นแบบครบวงจร ตั้งแต่การบริการด้านการออกแบบวางระบบไอที การติดตั้งและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์ การบริการด้านงานบำรุงรักษาหลังการขายและบริการเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ จากพันธมิตรธุรกิจระดับโลก อาทิเช่น ACI, Juniper, CA  เป็นต้น

นอกเหนือจากเรามีงานบริการด้านไอทีที่ครบวงจร มีผลิตภัณณ์ชั้นเลิศจากเหล่าพันธมิตรแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญยิ่งของเรา คือ การมีบุคลากรและทีมงานที่ชำนาญการ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทำให้ปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจสำคัญต่าง ๆ เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ และธุรกิจประกันภัย นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ชาว d1 ทุกคน เพราะเราได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจสำคัญดังกล่าว และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศชาติเราพัฒนา

ทั้งนี้กลยุทธ์หลักที่ช่วยสร้างองค์กร d1 ของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืน คือการบริหารด้วยกลยุทธ์ CEOs เน้นสร้างความพึงพอใจแบบสมดุลยภาพ การยึดหลัก CEOs เป็นหลักในการบริหารนี้ เปรียบเสมือนการสร้างบ้านที่เราต้องคำนึงถึงเสาหลักของบ้านเป็นหลัก ถ้าเสาหลักมั่นคง บ้านของเราก็จะมั่นคงด้วยเช่นกัน และในแง่การดำเนินธุรกิจ เสาหลัก ๆ ที่เราต้องคำนึงและให้ความสำคัญนั่นคือ ลูกค้า (Customer), พนักงาน (Employee), หุ้นส่วนธุรกิจ หรือผู้ถือหุ้นของธุรกิจ (Owner) และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนสังคมที่เราต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนดูแล (Society and Suppliers) ซึ่งเราเน้นสร้างความพึงพอใจให้กับทุก ๆ กลุ่มอย่างสมดุลยภาพ

ในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้านั้น เราได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด นั่นคือการยึดมั่นคำสัตย์ต่อทุก ๆ คำสัญญาที่ห้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา และไม่ทอดทิ้งลูกค้า เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจ ก็นำมาสู่รายได้และผลกำไร  ซึ่งจุดนี้ก็จะสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มหุ้นส่วนธุรกิจ และผุ้ถือหุ้นของธุรกิจ ในด้านพนักงาน เมื่อองค์กรมีผลกำไร ก็จะนำมาซึ่งรายได้ และสวัสดิการต่างๆ ที่มอบให้พนักงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการส่งมอบบริการดีๆ หลายกิจกรรมภายใต้ชื่อ d1 We Care เช่น การจัดทำหนังสือไม้ประดับดูดสารพิษ เพื่อมอบให้แก่ ลูกค้า พันธมิตร และสื่อมวลชน หรือการร่วมกิจกรรมการกุศลอีกหลายโครงการ ด้วยหลักในการบริหารแบบ CEOs นี้ เราจึงเชื่อมั่นว่าเราจะเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมกับลูกค้าคนสำคัญ และประเทศไทยต่อไปในภายภาคหน้าอย่างแน่นอน

 

  อดิศร แก้วบูชา

CEO