Username :
Password :
Confirm Password :
E-Mail :
 
Username :
Password :
 
E-mail :
Confirm E-mail :
 
Old password :
New password :
Confirm new password :
 

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)จำกัด ได้รับรางวัล Service Partner of the Year


เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2016 ที่ผ่านมา บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)จำกัด ได้รับเชิญจากบริษัท จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์ จำกัด ให้เข้าร่วมงานสัมมนาภายใต้ชื่องาน " Juniper Networks 2016 ASEAN Partner Conference Phuket " ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี และในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้อัพเดตเกี่ยวกับ Solution และ Security ที่จะวางตลาดเร็วๆนี้ ภายในงาน ทางบริษัทได้รับรางวัล ASEAN Services Partner of the Year” สำหรับผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการดีเด่นประจำปีในภูมิภาค ถือเป็นรางวัลที่แสดงถึงศักยภาพในการทำตลาดและความสามารถในการให้บริการตามมาตรฐานของบริษัท Juniper ที่โดดเด่นในระดับภูมิภาค และยังเป็นขวัญและกำลังใจที่จะทำให้บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย พัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณลูกค้าและ partner ในประเทศไทยที่ให้การสนับสนุน ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) ตลอดมา