Username :
Password :
Confirm Password :
E-Mail :
 
Username :
Password :
 
E-mail :
Confirm E-mail :
 
Old password :
New password :
Confirm new password :
 

CARNet ชี้ผลทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ Wireless Access Point จำนวน 19 รุ่นยอดนิยม จากบริษัทชั้นนำระดับโลก


เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันวิชาการและวิจัยเครือข่ายสาธารณะ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย หรือ Croatian Academic and Research Network (CARNet) ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพสัญญาณ Wi-Fi ของ Access Point (AP) รุ่นต่าง ๆ โดยเชิญ Vendor ที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ Wi-Fi ชั้นนำระดับของโลกเข้าร่วมทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงที่มีสัญญาณรบกวน และมีจำนวนผู้ใช้งานสูง โดยมีเกณฑ์ในการทดสอบคือ Vendor ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมทดสอบต้องใช้อุปกรณ์ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน สามารถเลือกช่องสัญญาณและความกว้างของช่องสัญญาณที่ต้องการจะทดสอบได้ และจะเข้ารหัสสัญญาณ Wi-Fi หรือไม่ก็ได้ จึงทำให้ Vendor ต่างๆ ได้รับความสนใจจาก นำ AP เข้าร่วมทดสอบทั้งหมด 19 รุ่น ดังข้อมูลในตาราง 

ความน่าสนใจของการทดสอบนี้คือ การ “ไม่พยายาม สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ให้มีสัญญาณรบกวน แต่เป็นการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง ที่มีสัญญาณรบกวน (มีการวัด spectrum ของสัญญาณรบกวนไว้ก่อน) และเป็นการทดสอบด้วย Wi-Fi Client ที่หลากหลายทั้ง Mobile, Laptop และ Tablet ดังนั้นผลการทดสอบจะใกล้เคียงกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป ดังนั้นหากท่านใดกำลังมองหา AP ที่เป็น Enterprise Grade สามารถใช้ผลการทดสอบนี้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในรุ่นต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

จากผลการทดสอบพบว่า Ruckus Wireless มีประสิทธิภาพสูงกว่าคู่แข่ง (โดยวัดจาก Throughputs) โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีจำนวน Client หนาแน่น พบว่า Ruckus R700 มีประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลสูงกว่า AP ยี่ห้ออื่น ๆ ในตลาดประมาณ 22-76% และ Ruckus R500 ซึ่งเป็นรุ่นกลาง (mid-range AP) ก็ยังมี Throughputs สูงกว่าคู่แข่งที่เป็นรุ่น High-end

สำหรับเงื่อนไขการทดสอบมีเกณฑ์ในการทดสอบดังนี้

  1. จำนวนของ Wi-Fi client ที่ใช้ทดสอบแบ่งออกเป็น 13, 23, 36, 60 และ 36 (แบบกระจาย)
  2. Vender แต่ละรายสามารถลองทดสอบก่อนวัดผลจริงได้หากต้องการ
  3. หากรุ่นใดไม่ผ่านการทดสอบในแต่ละรอบ จะไม่ได้เข้าร่วมในการทดสอบรอบต่อไป ซึ่งจำนวน client มากขึ้น
  4. ทดสอบโดยใช้ IxChariot test suite โดยบันทึกค่าผลรวมที่สูงที่สุด
  5. ในแต่ละรอบจะทำการทดสอบทั้งสิ้น 3 ครั้ง ใช้ค่าที่ดีที่สุด
  6. ใช้รุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน โดยจะใช้ Firmware Version ล่าสุดหรือไม่ก็ได้
  7. Vender สามารถเลือกช่องสัญญาณและความกว้างของช่องสัญญาณได้โดยอิสระ และจะเข้ารหัสสัญญาณ Wi-Fi หรือไม่ก็ได้
  8. AP ที่เข้าทดสอบติดตั้งไว้นอกห้องเรียนที่เป็นผนังแห้ง (ค่าลดทอนสัญญาณประมาณ 5dB)
  9. Client ในห้องเรียนที่ใช้ทดสอบเป็นมีทั้ง 802.11ac และ 802.11n ทั้งแบบ Single-Dual Band และ 1-2-3-Stream Clients

สำหรับท่านที่สนใจผลการทดสอบในแต่ละรอบสามารถดูผลการทดสอบฉบับเต็มได้ (คลิกที่นี่)